CENOVNIK OGLAŠAVANJA

Postavka oglasa u određenim kategorijama se naplaćuje. Promocija oglasa se naplaćuje u svim kategorijama.
Da bi postavili, ili promovisali oglas koji se naplaćuje, pogledajte važeći cenovnik za željenu kategoriju.

Postavka oglasa

Postavka oglasa u određenim kategorijama se naplaćuje.
Oglas je aktivan 30 dana i moguće ga je obnoviti iz vašeg naloga, tri dana pre isteka. Obnova oglasa se naplaćuje u kategorijama u kojima se naplaćuje i postavka oglasa.

Promocija oglasa

Promovisanje oglasa se vrši iz vašeg korisničkog naloga i naplaćuje se u svim kategorijama.

Promocija oglasa podrazumeva:

  • TOP oglas
  • PREMIUM oglas
  • Oglas ispred ostalih

TOP oglas

TOP oglas se nalazi u listingu oglasa, ukoliko on odgovara zadatim parametrima pretrage. Takav oglas se uvek nalazi ispred običnih oglasa, vidno je označen kao TOP i obezbeđuje veću posećenost. Trajanje TOP oglasa je 7 dana. Nakon toga postaje običan oglas.

Pogledajte primer TOP oglasa:

PREMIUM oglas

PREMIUM oglas se nalazi u listingu oglasa, ukoliko on odgovara zadatim parametrima pretrage. Takav oglas se uvek nalazi ispred običnih i TOP oglasa, vidno je označen kao PREMIUM i obezbeđuje najveću posećenost. Trajanje PREMIUM oglasa je 7 dana. Nakon toga postaje običan oglas.

Pogledajte primer PREMIUM oglasa:

Oglas ispred ostalih

Oglas možete pomeriti ispred ostalih, na vrh listinga oglasa u kategoriji kojoj on pripada. Biće na vrhu dok neko drugi na postavi nov oglas ili pomeri oglas na vrh u istoj kategoriji.
Takođe, TOP i PREMIUM oglasi imaju prednost, i ako postoje u odabranoj kategoriji, uvek će se prikazivati ispred oglasa koji ste pomerili na vrh.