CENOVNIK OGLAŠAVANJA

Standardni oglasi
1 TOP oglas
1 PREMIUM oglas
10 oglasa ispred ostalih
Besplatno
445,00 rsd
2.230,00 rsd
120,00 rsd
Cene su izražene sa uračunatim PDV-om.

Oglas je aktivan 30 dana.
Vreme trajanja TOP i PREMIUM oglasa je 7 dana.
Služba za marketing i prijem plaćenih oglasa

Tel.: +381 21 48 04 555
E-mail: marketing@oglasi.rs
Radno vreme: radnim danima od 8 do 16 sati
Standardni oglasi
1 TOP oglas
1 PREMIUM oglas
10 oglasa ispred ostalih
 
445,00 rsd
2.230,00 rsd
120,00 rsd

CENOVNIK PAKETA

Paket 1:
Oglas
TOP oglas
PREMIUM oglas
Oglas ispred ostalih
XML sinhronizacija oglasa
 
 
500 oglasa
Cena: 8.970 rsd
Paket 2:
Oglas
TOP oglas
PREMIUM oglas
Oglas ispred ostalih
XML sinhronizacija oglasa
8 oglasa
4 oglasa
500 oglasa
Cena: 14.880 rsd
Cene su izražene sa uračunatim PDV-om.

Oglas je aktivan 30 dana.
Vreme trajanja TOP i PREMIUM oglasa je 7 dana.
Služba za marketing i prijem plaćenih oglasa

Tel.: +381 21 48 04 555
E-mail: marketing@oglasi.rs
Radno vreme: radnim danima od 8 do 16 sati