ZEOLIT ZA POLJOPRIVREDU

Lokacija: Beograd - ostalo (Srbija, Beograd)

Tekst oglasa

AGROZEOLIT je prirodni opemenjivač zemljišta i stimulator rasta biljaka.

Prirodni mineral sa odličnim jonoizmenjivačkim svojstvima i sposobnošću reverzibilne hidratacije i dehidratacije. Zbog svoje specifićne kristalne strukture, sistema šupljina i kanala, obezbeđuje vodovazdušni režim, adsorbuje i oslobađa hranljive materije prema potrebi biljaka, sprečava njihov gubitak ispiranjem u dublje slojeve zemljišta nedostupne korenu biljke. U zemljištu formira rezervoar vode i hranljivih materija. Trajno apsorbuje ostatke pesticida i teških metala i sprečava njihovo prisustvo u plodovima. Poboljšava snabdevanje biljaka neophodnim hranljivim materijama uz istovremeno očuvanje kvaliteta životne sredine. Proces primanja i davanja vode kao i zamenjivanje jona je reverzibilan, pri čemu se struktura zeolita ne menja.

Jedinstvena trodimenzionalna porozna struktura, sa izuzetnim jonoizmenjivačkim i sorpcionim mogućnostima, daje Agrozeolitu brojne mogućnosti primene pa je prihvatljiv za upotrebu sa apekta  proizvodnje hrane koja promoviše zdravlje.

Višegodišnja  investicija. Agrozeolit se ne rastvara u vodi, njegova aktivnost u zemljištu je višegodišnja.

Primena:

  • Za popravak fizičko-bioloških svojstava zemljišta.
  • Za ishranu biljaka radi povećanja prinosa i poboljšanje kvaliteta plodova.
  • Brine se za dobar prinos i zdrav plod. Ne postoji mogućnost predoziranja.
  • Agrozeolit reguliše kiselost zemljišta Ph-vrednost, poboljšava ishranu biljaka, razvija korenov sistem, intenzivira rast i plodnost. Utiče na smanjenje bolesti  biljaka, jača imunitet biljaka.

Oblasti primene

Ratarstvo – Razbacivanje po površini pre oranja 1-5 t/ha,  Sadnja : 0,3 kg/m dužnom.

Povrtarstvo: Priprema zemljišta za sadnju. 1-2 t/ha, Ubacivanje direktno u jame prilikom sadnje, zavisno od biljne kulture: 100-200 gr po jami, ili  0,3 kg/m dužnom

U plasteničkoj proizvodnji: Priprema i dezinfekcija zemljišta: 0,5-1 kg/m2.

 Sadnja: u trake za sadnju: 300 gr/m dužnom. Mešanje sa supstratom 20% volumenski.

Voćarstvo: Priprema zemljišta: 1-3 t/ha, pre oranja, zajedno sa đubrivom (stajnjak ili mineralno đubrivo).

Kod sadnje voćaka ubacivanje direktno u jame: 1-3 kg po jami.

Pakovanje: 20 kg;  25 kg. Cena 35 din/kg. 

Rok trajanja: Neograničeno, čuvati na suvom mestu.

  • Hemijski sastav (%): SiO2=68,20-69,32; Al2O3=12,28-13,23; Fe2O3=1,07-1,29; CaO=2,45-3,85;       

         MgO=O,45-0,73;  Na2O=0,39-0,97; K2O=1,04-1,08;  TiO2=0,17-0,33;  

  • Mineraloski: Zeolit-Klinoptilolit >85%;  feldspati + kvarc ≤15%;
  • Prosečna vrednost kapaciteta katjonske izmene:  KKI >180 meq/100g.

ZEOFOLIO - Prirodni minerali za zaštitu biljaka.

Kompleks minerala zeolita i drugih nemetaličnih minerala za zaštitu biljaka protiv prouzrokovača bolesti i štetočina. Preventivna zaštita biljaka u toku vegetacije i u periodu mirovanja vegetacije od razvoja gljivičnih, bakterijskih i virusnih bolesti. Mineralni sloj na biljci deluje kao repelent i kao termička zaštita. Revitalizuje oštećenja na biljkama. Folijarna primena: 3-6 kg/100 litara vode. Tretiranje 3-5 puta u toku vegetacije;  2-3 puta u toku mirovanja vegetacije, jesen i proleće.

Tel:   061/6811264,  063 7495134

Obnovljen:

Cena: 35,00 din