Obnovljen:

Asistent za menadžment i marketing, Sremski Karlovci

Lokacija: Sremski Karlovci (Srbija, Sremski Karlovci)
Naziv radnog mesta: Asistent za menadžment i marketing
Naziv kompanije: VŠSS za menadžment i poslovne komunikacije

Dodatne informacije

Tekst oglasa


VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA MENADŽMENT I POSLOVNE KOMUNIKACIJE

IZ SREMSKIH KARLOVACA, Mitropolita Stratimirovića 110


Raspisuje konkurs za zasnivanje radnog odnosa na 5% radnog vremena i sticanje zvanja sa:

Asistentom za užu naučnu oblast Menadžment i marketing

 

 

Uslovi: student doktorskih akademskih studija.

Pored navedenog uslova, kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene čl. 84 Zakona o visokom obrazovanju i čl.14 Pravilnika o izboru u zvanja Visoke škole.

 

Dokumenti koji se prilažu uz molbu za konkurs:

  • biografija sa neophodnim podacima za pisanje izveštaja
  • diploma ili overena kopija diplome
  • spisak objavljenih radova
  • izvod iz knjige rođenih
  • izvod iz knjige državljanja Republike Srbije

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa, dostavljaju se na adresu:
Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije, Sremski Karlovci, Mitropolita Stratimirovića 110.

Rok za podnošnje prijave je pet dana od dana objavljivanja konkursa.

Kontakt telefon: 021/2981-862

 

Ovaj oglas više nije aktuelan!