Nekretnine - Bukovački plato, Petrovaradin, Novi Sad