Agencija za konsalting u industriji "Polichem" Mihajlo Malović pr

Lokacija: Leskovac (Srbija, Leskovac)

Tekst oglasa

  1. BRZA I EFIKASNA USLUGA LICENCIRANOG SAVETNIKA ZA HEMIKALIJE PO POVOLJNIM CENAMA Poslovi iz delokruga savetnika za hemikalije: 1. Priprema i izrada dokumentacije neophodne za prijavu hemikalija u Registar hemikalija (Dosije o hemikaliji; Bezbednosni list) 2. Pravilna primenu propisa u oblasti klasifikacije, pakovanja, obeležavanja i oglašavanja hemikalije. Izrada etiketa proizvoda u skladu sa propisima. 3. Izrada bezbednosnog lista hemikalije koja se stavlja u promet. Prevod bezbednosnog lista sa engleskog i nemačkog jezika i usaglašavanje sa našim propisima. 4. Sprovđenje procedure potrebne u vezi uvoza i izvoza određenih opasnih hemikal
  2. KONSALTING - RAZVOJ NOVIH PROIZVODA (PROIZVODNJA)
  • 2.1. Deterdženti ( kompletan program za za opštu i profesionalnu upotrebu)
  • 2.2 Kozmetički proizvodi ( kompletan program: nega kože; nega kose: zubne paste ; dečja kozmetika)

Na raspolaganju je veliki broj formulacija za kozmetičke proizvode i detergente., ali je moguće raditi i na razvoju novih formulacija. Kod projektnog zadatka treba definisati tip proizvoda,ambalažu i moguću konkurentnu, neto prodajnu cenu na tržištu. Sve raspoložive formulacije su praktično primenjene  i dokazane u praksi, a na bazi sirovina koje se mogu kupiti na domaćem tržištu.

     3. Planiranje ulaska u posao - za preduzetnike okvirna analiza troškova

     4.  Projektovanje kompletih linija za proizvodnju kozmetičkih proizvoda  i detergenata.

      5.  Rešenje postojećih problema sa formulacijama proizvoda

      6. Pomoć u rešavanju problema sa opremom za proizvodnju ili transpot proizvoda

Objavljen:

Cena: 100,00 EUR

Agencija za konsalting u industriji "Polichem" Mihajlo Malović pr