Legalizacija objekata-povoljno i efikasno

Lokacija: Beograd (Srbija, Beograd)

Tekst oglasa

1. Izradu projektne dokumentacije (elaborata) za legalizaciju objekata 2. Geodetski snimak objekta na parceli – izrađuje geometar, 3. Prodaju i izdavanje nekretnina 4.Pravne usluge: - Detaljnu proveru pravne dokumentacije -Pripremu i prikupljanje kompletne pravne dokumentacije Vlasničkog lista - Izvoda iz katastra nepokretnosti - Kopije plana -Osnova sticanja prava vlasništva prodavca -Rešenja o uknjižbi nepokretnosti… - Izradu predugovora o kupoprodaji -Izradu glavnog ugovora o kupoprodaji -Izradu ugovora o doživotnom izdržavanju, -Ostale pravne usluge: -Izrada i predaja zahteva za porez na prenos apsolutnih prava, - Izrada i predaja zahteva za porez na imovinu, -Priprema i rukovođenje procesom uknjižbe nepokretnosti na ime kupca, Kontaktirajte nas! Potrudićemo se da opravdamo Vaše poverenje

Obnovljen:

Cena: 1,50 EUR