STATISTIČKA OBRADA PODATAKA - SPSS!

Lokacija: Beograd (Srbija)

Tekst oglasa

STATISTIKA SREĆKO 
Kontakt telefon: +381 65 2084601
Statistička obrada podataka, izrada tabela i grafika, testiranje hipoteza i interpretacija rezultata za sve vrste naučno-istraživačkih radova (rešavanje kolokvijumskih zadataka, seminarski, diplomski, master, subspecijalistički-medicina, doktorski) iz svih oblasti: (bio) medicina, psihologija, pedagogija, menadžment i druge sa bazom podataka ili anketom (gratis-pomoć u izradi ankete i formulisanju hipoteza, ažuriranju Excel-baze podataka i metodologije rada-primena statističkih metoda; kompletno objašnjenje u cilju da se nauče postupci rada u pripremi, ali ne i za vreme ispita, i stručna podrška do konačnog uspeha). Statističke analize (deskriptivne, kvantitativne i kvalitativne, srednja vrednost±SD, frekvencija (broj, %, kumulativne), Hi-kvadrat test, normalna raspodela (Kormogorov–Smirnov test), netipične tačke, t-test, ANOVA, neparametarski testovi, korelacija, regresija (multiply, logistička, COH), Kaplan-Majer-preživljavanja, prediktivne vrednosti-ROC-kriva, provera pouzdanosti skala (Cronbah αlfa), transformacija podataka (TRANSFORM, Z-vrednost) i druge analize po potrebi. Sređivanje celog naučnog rada prema uputstvu časopisa za objavljivanje. Izrada prezentacije za odbranu rada. Tačnost (dupla provera u Excel-u i SPSS-u) i visoko kvalitetna tehničko-pravopisno-estetska obrada prema datom Uputstvu. Odmah se uzima u rad i završava u najkraćem mogućem roku. Cena po dogovoru POVOLJNO na obostrano zadovoljstvo.
 

 

Obnovljen:

Cena: 50,00 EUR