Konkurs za upis studenata, Sremski Karlovci

Cena: nije navedena.

www.oglasi.rs

Kategorija: Obrazovanje (Posao)
Lokacija: Sremski Karlovci (Srbija, Sremski Karlovci)

Naziv radnog mesta: Konkurs za upis studenata
Naziv kompanije: Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije

Dodatne informacije:


Tekst oglasa:

<div> <h4 style="text-align:center;"> </h4> <h4 style="text-align:center;">ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА МЕНАЏМЕНТ И ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ</h4>                                               <strong>СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ, Митрополита Стратимировића 110</strong></div> <p style="margin-left:0in;margin-right:0in;">_______________________________________________________________________________________________</p> <h3 style="margin-left:0in;margin-right:0in;text-align:center;"><strong>РАСПИСУЈЕ КОНКУРС</strong></h3> <p style="margin-left:0in;margin-right:0in;text-align:center;"> </p> <h4 style="margin-left:0in;margin-right:0in;text-align:center;">ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА</h4> <h4 style="margin-left:0in;margin-right:0in;text-align:center;">У ШКОЛСКОЈ 2019/20. ГОДИНИ</h4> <p style="margin-left:0in;margin-right:0in;text-align:justify;">.</p> <p style="margin-left:0in;margin-right:0in;text-align:justify;">На студијске програме:</p> <p style="margin-left:0in;margin-right:0in;text-align:justify;"> </p> <ol><li style="text-align:justify;"><strong>Менаџмент трговине и маркетинга </strong>(55 студената)</li> <li style="text-align:justify;"><strong>Менаџмент трговине и маркетинга </strong>-<strong> студије на даљину </strong>(51 студента)</li> <li style="text-align:justify;"><strong>Менаџмент пословних комуникација</strong> (55 студената)</li> <li style="text-align:justify;"><strong>Менаџмент у угоститељству </strong>(99 студената)</li> <li style="text-align:justify;"><strong>Примењена информатика </strong>(27 студената)</li> </ol><p style="margin-left:0in;margin-right:0in;text-align:justify;"> </p> <p style="margin-left:0in;margin-right:0in;text-align:justify;">Студије трају три године, а студенти стичу звање <strong>струковни менаџер и струковни информатичар.</strong></p> <p style="margin-left:0in;margin-right:0in;text-align:justify;"> </p> <p style="margin-left:0in;margin-right:0in;text-align:justify;">Услови конкурса:</p> <p style="margin-left:0in;margin-right:0in;text-align:justify;">Право учешћа на конкурсу за упис у прву годину студија имају кандидати који су завршили четворогодишњу или трогодишњу средњу школу.</p> <p style="margin-left:0in;margin-right:0in;text-align:justify;">            Кандидати уз пријаву за упис прилажу:<strong> </strong>диплому и сведочанства средње школе,<strong> </strong>извод из матичне књиге рођених,<strong> </strong>три фотографије димензија 3,5х4,5 cm.</p> <p style="margin-left:0in;margin-right:0in;text-align:justify;">Документа уз пријаву се могу доставити до 28.06.2019. године на адресу: улица Модене 5, Нови Сад</p> <p style="margin-left:0in;margin-right:0in;text-align:justify;">Редослед кандидата за упис на студије се утврђује на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању, а биће истакнут 01.07.2019. године на огласној табли и сајту Високе школе. Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у свим разредима помножен са два, тако да кандидат може стећи највише 40 бодова.</p> <p style="margin-left:0in;margin-right:0in;text-align:justify;">Кандидати полажу пријемни испит дана 02.07.2019. године у 10.00 часова. На пријемном испиту кандидати могу остварити највише  60 бодова.</p> <p style="margin-left:0in;margin-right:0in;text-align:justify;">Ранг листа кандидата биће објављена 03.07.2019. године. на огласној табли и сајту Високе школе. Место на ранг листи кандидата утврђује се збиром бодова из средње школе и бодова остварених на пријемном испиту. Приговор на место на привременој ранг листи, кандидат може поднети у року од 24 часа од дана њеног истицања на огласној табли и сајту Високе школе.</p> <p style="margin-left:0in;margin-right:0in;text-align:justify;">Коначна ранг листа кандидата биће објављена 05.07.2019. године на огласној табли и сајту Високе школе</p> <p style="margin-left:0in;margin-right:0in;text-align:justify;">            Школарина за једну школску годину износи 800 евра у динарској противвредности, a остали трошкови се плаћају сагласно Одлуци о ценама одређених услуга од 08.03.2019. године, бр. 44/5.                            </p> <p style="margin-left:0in;margin-right:0in;text-align:center;">__________________________________________________________________________________________</p> <p style="margin-left:0in;margin-right:0in;text-align:center;"> </p>

Šifra oglasa: 03-538222
Datum postavljanja oglasa: 07.09.2018

Kontakt: oglasnik oglasnik
Telefon:

www.oglasi.rs
Free Press d.o.o Šafarikova 15, 21000 Novi Sad, +381 21 48 04 555