Obnovljen:

Konkurs za upis studenata, Sremski Karlovci

Lokacija: Sremski Karlovci (Srbija, Sremski Karlovci)
Naziv radnog mesta: Konkurs za upis studenata
Naziv kompanije: Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije

Dodatne informacije

Tekst oglasa

 

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА МЕНАЏМЕНТ И ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

                                              СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ, Митрополита Стратимировића 110

_______________________________________________________________________________________________

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС

 

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

У ШКОЛСКОЈ 2019/20. ГОДИНИ

.

На студијске програме:

 

  1. Менаџмент трговине и маркетинга (55 студената)
  2. Менаџмент трговине и маркетинга - студије на даљину (51 студента)
  3. Менаџмент пословних комуникација (55 студената)
  4. Менаџмент у угоститељству (99 студената)
  5. Примењена информатика (27 студената)

 

Студије трају три године, а студенти стичу звање струковни менаџер и струковни информатичар.

 

Услови конкурса:

Право учешћа на конкурсу за упис у прву годину студија имају кандидати који су завршили четворогодишњу или трогодишњу средњу школу.

            Кандидати уз пријаву за упис прилажу: диплому и сведочанства средње школе, извод из матичне књиге рођених, три фотографије димензија 3,5х4,5 cm.

Документа уз пријаву се могу доставити до 28.06.2019. године на адресу: улица Модене 5, Нови Сад

Редослед кандидата за упис на студије се утврђује на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању, а биће истакнут 01.07.2019. године на огласној табли и сајту Високе школе. Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у свим разредима помножен са два, тако да кандидат може стећи највише 40 бодова.

Кандидати полажу пријемни испит дана 02.07.2019. године у 10.00 часова. На пријемном испиту кандидати могу остварити највише  60 бодова.

Ранг листа кандидата биће објављена 03.07.2019. године. на огласној табли и сајту Високе школе. Место на ранг листи кандидата утврђује се збиром бодова из средње школе и бодова остварених на пријемном испиту. Приговор на место на привременој ранг листи, кандидат може поднети у року од 24 часа од дана њеног истицања на огласној табли и сајту Високе школе.

Коначна ранг листа кандидата биће објављена 05.07.2019. године на огласној табли и сајту Високе школе

            Школарина за једну школску годину износи 800 евра у динарској противвредности, a остали трошкови се плаћају сагласно Одлуци о ценама одређених услуга од 08.03.2019. године, бр. 44/5.                            

__________________________________________________________________________________________

 

Ovaj oglas više nije aktuelan!