Obnovljen:

Konkurs za upis studenata, Sremski Karlovci

Lokacija: Sremski Karlovci (Srbija, Sremski Karlovci)
Naziv radnog mesta: Konkurs za upis studenata
Naziv kompanije: Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije

Dodatne informacije

Tekst oglasa

 

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА МЕНАЏМЕНТ И ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

ПИБ 100451133, Матични број: 08713162, Шифра делатности: 8542

Текући рачун: 3551116189-98

_______________________________________________________________________________________________

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС

 

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

.

На студијске програме:

 

  1. Менаџмент трговине и маркетинга (115 студената)
  2. Менаџмент трговине и маркетинга - студије на даљину (51 студента)
  3. Менаџмент пословних комуникација (115 студената)
  4. Менаџмент у угоститељству (99 студената)
  5. Предузетништво (66 студената)
  6. Примењена информатика (27 студената)

 

Студије трају три године, а студенти стичу звање струковни менаџер у области завршеног студијског програма и струковни информатичар.

 

Услови конкурса:

Право учешћа на конкурсу за упис у прву годину студија имају кандидати који су завршили четворогодишњу или трогодишњу средњу школу.

            Кандидати уз пријаву за упис прилажу: диплому и сведочанства средње школе, извод из матичне књиге рођених, три фотографије димензија 3,5х4,5 cm.

Документа уз пријаву се могу доставити до 20.09.2018. године на адресу Високе школе, улица Митрополита Стратимировића 110, Сремски Карловци.

Редослед кандидата за упис на студије се утврђује на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању, а биће истакнут 21.09.2018. године на огласној табли и сајту Високе школе. Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у свим разредима помножен са два, тако да кандидат може стећи највише 40 бодова.

Кандидати полажу пријемни испит дана 24.09.2018. године у 10.00 часова. На пријемном испиту кандидати могу остварити највише  60 бодова.

Ранг листа кандидата биће објављена 25.09.2018. године. на огласној табли и сајту Високе школе. Место на ранг листи кандидата утврђује се збиром бодова из средње школе и бодова остварених на пријемном испиту. Приговор на место на привременој ранг листи, кандидат може поднети у року од 24 часа од дана њеног истицања на огласној табли и сајту Високе школе.

Коначна ранг листа кандидата биће објављена 27.09.2018. године на огласној табли и сајту Високе школе

            Школарина за једну школску годину износи 800 евра у динарској противвредности, a остали трошкови се плаћају сагласно Одлуци о ценама одређених услуга од 09.03.2018. године, бр. 49/3.                            

__________________________________________________________________________________________

Митрополита Стратимировића 110, Сремски Карловци, Тел/факс: 021/2981 862

Ovaj oglas više nije aktuelan!