Obnovljen:

Viši predavač i predavač za užu naučnu oblast Menadžment i marketing, Sremski Karlovci

Lokacija: Sremski Karlovci (Srbija, Sremski Karlovci)
Naziv radnog mesta: Viši predavač i predavač za užu naučnu oblast Menadžment i marketing
Naziv kompanije: Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije

Dodatne informacije

Tekst oglasa

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

 ЗА МЕНАЏМЕНТ И ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

ИЗ СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА, Митрополита Стратимировића 110

 

Расписује  конкурс за заснивање радног односа и стицање звања са:

 

1. Вишим предавачем за ужу научну област Менаџмент и маркетинг.

Услови: Научни назив доктора наука.

2. Предавачем за ужу научну облат Менаџмент и маркетинг.

Услови: Академски назив магистра наука.

 

Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чл.74 Закона о високом образовању.и чл. 6 Правилника о избору у звања Високе школе.

Документи који се прилажу уз молбу за конкурс: извод из књиге рођених, извод из књиге држављања Републике Србије, диплому или оверену копију дипломе.

Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса (биографија са неопходним подацима за писање извештаја, дипломе, списак објављених радова и остала документација) достављају се на адресу: Висока школа струковних студија за менаџмент и пословне комуникације, Сремски Карловци, Митрополита Стратимировића 110.

 

Рок за подношње пријаве је осам дана од дана објављивања конкурса.

Контакт телефон: 021/2981-862

Ovaj oglas više nije aktuelan!