Objavljen:

Konkurs za upis studenata u prvu godinu , Novi Sad

Lokacija: Novi Sad (Srbija, Novi Sad)
Naziv radnog mesta: Konkurs za upis studenata u prvu godinu
Naziv kompanije: Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije

Dodatne informacije

Tekst oglasa

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА МЕНАЏМЕНТ И ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

Нови Сад, Модене 5

 

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС

 

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

У ШКОЛСКОЈ 2021/22. ГОДИНИ

.

На студијске програме:

 

  1. Менаџмент трговине и маркетинга (55 студената)

  2. Менаџмент трговине и маркетинга - студије на даљину (51 студент)

  3. Менаџмент пословних комуникација (55 студената)

  4. Менаџмент у угоститељству (99 студената)

 

 

Студије трају три године, а студенти стичу звање струковни менаџер.

 

Услови конкурса:

Право учешћа на конкурсу за упис у прву годину студија имају кандидати који су завршили четворогодишњу или трогодишњу средњу школу.

Кандидати уз пријаву за упис прилажу: диплому и сведочанства средње школе, извод из матичне књиге рођених, три фотографије димензија 3,5х4,5 cm.

Документа уз пријаву се могу доставити до 22.09.2021. године на адресу улица Модене 5, Нови Сад.

Редослед кандидата за упис на студије се утврђује на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању, а биће истакнут 23.09.2021. године на огласној табли и сајту Високе школе. Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у свим разредима помножен са два, тако да кандидат може стећи највише 40 бодова.

Кандидати полажу пријемни испит дана 24.09.2021. године у 10.00 часова. На пријемном испиту кандидати могу остварити највише 60 бодова.

Ранг листа кандидата биће објављена 27.09.2021. године, на огласној табли и сајту Високе школе. Место на ранг листи кандидата утврђује се збиром бодова из средње школе и бодова остварених на пријемном испиту. Приговор на место на привременој ранг листи, кандидат може поднети у року од 24 часа од дана њеног истицања на огласној табли и сајту Високе школе.

Коначна ранг листа кандидата биће објављена 29.09.2021. године на огласној табли и сајту Високе школе

Школарина за једну школску годину износи 950 еура у динарској противвредности, a остали трошкови се плаћају сагласно Одлуци о ценама одређених услуга од 11.03.2021. године, бр. 58/3.

Тел:  021298289206464326220658818620

 

Ovaj oglas više nije aktuelan!