ZIFT Fermentisani domaći beli luk - svetski gastronomski hit - očišćen - pakovanje 20g ; 100% prirodan

Lokacija: Bajina Bašta (Srbija, Bajina Bašta)

Tekst oglasa

ZIFT Fermentisani domaći beli luk je delikatesan, potpuno prirodan domaći proizvod. Ne sadrži konzervanse, šećere, boje ni aditive. Odličan je za svakodnevno konzumiranje i podizanje imuniteta.

Ne stvara distres želudca i nakon konzumiranja nećete imati zadah belog luka.

Prijatnog je slatkasto-kiselkastog ukusa, koji najviše podseća na ukus suve šljive.

Fermentacijom u luku se povečava nivo antioksidanasa tako da gotov proizvod u sebi sadrži i do 10 puta više antioksidanasa nego beli luk u sirovom stanju.

Redovno konzumiranje fermentisanog belog luka ima mnoge dokazane benefite za čitav organizam.

Osim u malim pakovanjima možete ga poručiti i u rinfuzi.

Šta je Fermentisani Beli Luk?

Fermentisani Beli Luk (Allium sativum L.) je proizvod izuzetno cenjen širom Azije gde ga smatraju eliksirom dugovječnosti stvorenom po recepturi samih Bogova. Dobija se pažljivim procesom fermentacije svežeg belog luka koji ukupno traje do tri meseca i doprinosi stvaranju neke vrste “Super-belog luka” koji poseduje sve dobre osobina belog luka – osim ljutine i neprijatnog mirisa a uz to sadrži i do deset puta više antioksidanasa nego beli luk u sirovom stanju. Naučnici su otkrili da svako čeno belog luka ima više od 400 korisnih sastojaka koji se nalaze u njegovom ulju.

Šta sadrži fermentisani beli luk?

U procesu tretiranja sirovog belog luka, alicin, komponenta koja belom luku daje njegov neprijatan miris, pretvara se u različita antioksidantna jedinjenja.

Fermentisani beli luk sadrži različite antioksidanse:

• Amadori/Heyns jedinjenja: Amadori/Heyns jedinjenja su jaki antioksidansi, a u poređenju sa svežim belim lukom, fermentisani beli luk ima do 40 do 100 puta više ovih jedinjenja.

• 5-hidroksimetilfurfural (5-HMF): Ovo je antioksidans koji takođe ima neke anti-inflamatorne efekte. U poređenju sa sirovim belim lukom, fermentisani beli luk ima veću količinu ove korisne komponente, jer se 5-HMF stvara pod vrlo visokom temperaturom.

• Organska sumporna jedinjenja: Dialil sulfide (DAS), dialil disulfid (DADS), dialil trisulfid (DATS), i dialil tetrasulfid. Dialil-sulfid (DAS) je izuzetno mocno oruzje u borbi protiv bakterija, virusa, gljivica i parazita. Istrazivaci su otkrili da je dialil-sulfid 100 puta jaci od antibiotika eritromicina i ciprofloksacina, a pocinje da deluje za vrlo kratko vreme. Takođe dialil-sulfid i druga organska jedinjenja sumpora efikasno ubijaju patogene mikro organizme koji se prenose hranom, kao sto su: anaerobna bakterija Listeria monocytogenes (koja izaziva Listeriozu) i Ešerihiju Koli O157:H7.

• Piruvat: Ovo je ključni antioksidans i anti-inflamatorni molekul fermentisanog belog luka. Smanjuje azotni oksid i prostaglandin E2, od kojih oba produžavaju i pojačavaju upalu

• S-alilcistein (SAC) : Fermentisani beli luk sadrži ovo veoma specifično jedinjenje (SAC) i to u veoma visokim koncentracijama u poređenju sa lukom u svežem stanju. SAC je rastvorljiv u vodi i tako se veoma lako apsorbuje u organizmu, dobro ga podnosi probavni sistem, tako da je šansa želučanog distresa potpuno smanjena. Pokazano je da S-alilcistein pomaže u apsorpciji alicina.

• Tetrahidro-β-karbolini

• N-fruktozil glutamat

• N-fruktozil arginin

• Allixin

• Selen

• N-alfa- (1-deoksi-d-fruktoza-1-il) -l-arginin

• Ostali alkaloidi, polifenoli i flavonoidi Fermentisani beli luk sadrži i azotni oksid, koji ima snažan antivirusni i antitumorski efekat. Sadrži i 2-linoleoil-glicerol, anti-inflamatorni molekul koji smanjuje nivo prostaglandina E2 i citokina, koji su ključni promotori i signali upalnog odgovora. Oni povećavaju smrt ćelija, oticanje i neugodne simptome: alergije, infekcije ili druge bolesti

Mehanizam delovanja:

Beli luk sadrži izobilje donirajućih vodonik-sumpornih jedinjenja koja su veoma važna za postojanje antioksidativnih svojstava. Allicin, nestabilna komponenta belog luka, pretvara se u organosumporna jedinjenja, koja su stabilnija i sadrže sposobnost davanja vodonika i sumpora. Jedinjenja koja doniraju sumpor-vodonik su od vitalnog značaja za antioksidantivna dejstva, jer aktiviraju faktor Nfr-2. Nfr-2 faktori se vezuju za elemente antioksidantnog odgovora, koji pokreću oslobađanje različitih enzima:

• Hem oksigenaza-1

• Superoksid dismutaza

• Katalaza

• Hinon-oksidoreduktaza-1

• Glutation S-transferaza Svi ovi enzimi su važni jer postaju moćni antioksidanti, i pretvaraju u nereaktivna stanja štetne reaktivne vrste kiseonika i reaktivne vrste azota koji mogu značajno oštetiti ćelije u ljudskom organizmu.

Fermentisani beli luk i zdravlje?

1. Fermentisani beli luk ima anti-kancerogena svojstva

Rađene su različite studije koje su analizirale specifične anti-kancerogene sposobnosti fermentisanog belog luka. Ovde su pomenute neke od njih.

Fermentisani beli luk smanjuje JNK i p38MAPK signalne molekule, koji su veoma uključeni u nastanak raka. Fermentisani beli luk je toksičan za različite ćelije raka i može zaustaviti njihov rast i podjelu i ubiti ih. Neke od ovih ćelija raka su ćelija raka pluća A549, ćelija raka jetre HepG2 i ćelija raka dojke MCF-7.

 

2. Leukemija

U studiji ćelija ljudske leukemije, fermentisani beli luk je zaustavio rast ćelija raka. Luk je pokrenuo signalne molekule (kaspazu) da pokrene programiranu smrt ćelije. Do smrti ćelije dolazi zbog toga što Fermentisani beli luk povećava receptore za smrt 4 i Fas ligand receptore na membranama ljudskih ćelija. Ovi receptori se vezuju za razne druge molekule koji uzrokuju da ćelija umre. To takođe povećava broj enzima koji su vitalni za smrt ćelije. Fermentisani beli luk takođe razgrađuje enzim koji se zove poli (ADP-riboza) -polimeraza i zauzvrat sprečava da se DNK u ćelijama raka popravi, dodatno osiguravajući da ćelije raka umru.

3. Rak želudca

U studiji humanih ćelija raka želuca, fermentisani beli luk u koncentracijama od 10 mg/mL, 50 mg/mL i 100 mg/mL uspješno je ubio ćelije raka. Ovo je ukazalo na potencijalnu ulogu fermentisanog belog luka u hemoterapiji. Kod miševa, tretman fermentisanim belim lukom rezultirao je manjim tumorima i povećanjem 2 ključna enzima odbrane (superoksid dismutaza i glutation peroksidaza) u krvi. Ovi enzimi su veoma važni jer sprečavaju oksidativna oštećenja i uklanjaju štetne reaktivne vrste kiseonika koje uzrokuju oštećenje tkiva. Fermentisani beli luk takođe smanjuje kretanje, rast i stabilnost ćelija raka tako što smanjuje aktivnost enzima ključnih strukturnih molekula koji se nazivaju matrična metaloproteinaza-2 i matrična metaloproteinaza-9.

4. Rak debelog creva

Tretman fermentisanim belim lukom doveo je do smrti ćelija raka debelog creva. On je takođe zaustavio proces rasta ćelija, replikacije i podele. Fermentisani beli luk to postiže sprečavanjem stvaranja proteina koji pomažu ćeliskim procesima, kao što su struktura i komunikacija. Naime, fermentisani beli luk zaustavlja signal (fosfatidilinozitol 3-kinaza̸protein kinaza B transdukcioni put) koji promoviše sintezu proteina i tako sprečava preživljavanje ćelija raka. Fermentisani beli luk je takođe povećao PTEN (tumor supresorski gen), koji sprečava nakupljanje mutacija u DNK koje bi tada mogle izazvati rak. Pred toga toga, fermentisani beli luk je smanjio proizvodnju gena Akt i p-Akt, za koje se smatra da uzrokuju rak ukoliko su preaktivirani

5. Endometrioza

U humanim ćelijama raka endometrija, 50 μg/mL fermentisanog belog luka ometalo je rast ćelija raka zaustavljanjem važnih signala (c-Jun N-terminalna kinaza (JNK))

6. Uticaj na srce

U različitim studijama koje su rađene fermentisani beli luk poboljšao je holesterol kod pacijenata sa blago visokim nivoima holesterola. U 12-nedeljnoj humanoj studiji (placebo) koja je uključivala 60 ljudi, 30 osoba dobijalo je 6 g4 fermentisanog belog luka 2 puta dnevno pre jela. To je povećalo HDL (dobar) nivo holesterola u poređenju sa placebo grupom na kraju studije. Visoki nivoi organskih sumpornih jedinjenja u fermentisanom belom luku takođe opuštaju krvne sudove, što dovodi do sniženja krvnog pritiska. U 12-nedeljnoj studiji od 79 pacijenata sa visokim krvnim pritiskom, uzimali su ili 2 ili 4 tablete fermentisanog belog luka dnevno. Njihov prosečni krvni pritisak značajno se smanjio za 11,8 mm Hg. Fermentisani beli luk je takođe značajno smanjio nivo Apolipoproteina B (ApoB) u krvi. Visoki nivoi ApoB su povezani sa bolestima srca. Fermentisani beli luk smanjuje masne ćelije, zaustavljajući aktivnost transkripcijskog faktora 3T3-L1. Transkripcijski faktori stvaraju nove proteine za formiranje masnih ćelija.

7. Fermentisani Beli Luk je jak Antioksidans

Fermentisani beli luk smanjuje sadržaj alicina pretvaranjem alicina, nestabilnog jedinjenja, u stabilnija jedinjenja koja su veliki antioksidansi. Za to je zaslužna Maillardova reakcija koja uzrokuje crnu boju luka i stvara različita jedinjenja koja imaju antioksidativna svojstva. Ovaj nivo antioksidansa može pomoći u sprečavanju Alchajmerove bolesti, reumatoidnog artritisa i sličnih hroničnih bolesti. Antioksidansi štite ćelije od oštećenja i odgađaju znakove starenja. U eksperimentima rađenim sa na miševima pokazalo se da je fermentisani beli luk smanjio oštećenje kože izložene UV zracima i smanjio oštećenja jetre. U drugom eksperimentu, miševima sa nedostatkom insulina davat je sok od fermentisanog belog luka. Pokazalo se da je sok smanjio štetne reaktivne supstance (tiobarbiturnu kiselinu) koje uzrokuju oštećenje krvi, jetre i bubrega. Fermentisani beli luk je 10 puta efikasniji od svežeg belog luka po svojoj antioksidativnoj snazi. Luk oponaša enzim (superoksid dismutazu) braneći ćelije od vodonik peroksida, reaktivne vrste kiseonika koja može izazvati oštećenje tkiva.

 

8. Smanjenje upala

U studiji ljudskih ćelija, 5-HMF, antioksidans pronađen u fermentisanom belom luku, zaustavio je aktivaciju nuklearnog faktora kapa B (NF-κB). Ovo je važno, jer ovaj molekul kontroliše oslobađanje citokina koji produžavaju i stimulišu TNF- α aktivirane ćelije. TNF-α aktivirane ćelije promovišu upalni odgovor i povećavaju protok krvi, oticanje i odbrambene ćelije u tom području. Fermentisani beli luk je takođe smanjio broj proteina koji se pridružuju ćelijama i stvaraju krvne ugruške. Takođe je smanjio broj ćelija koje uzrokuju upalu i oštećenje ćelija. U studiji ćelija koja je koristila makrofage (imunološke ćelije),fermentisani beli luk je smanjio proizvodnju azotnog oksida, TNF-a i prostaglandina E2, koji su svi ključni promotori upale. To je postigao smanjenjem različitih nivoa proteina i enzima, posebno NO sintaze, TNF-a i proteina ciklooksigenaze-2.5 Fermentisani beli luk smanjio je efekte zgrušavanja krvi uzrokovane agregacijom trombocita u ljudskim i životinjskim istraživanjima. U drugoj studiji na miševima, davano im je 120 mg/kg fermentisanog belog luka, i u krvi je došlo je do smanjenja nivoa citokina TNF-α i IL-6.

9. Uticaj na smanjenje ozbiljnosti alergija

Alergije su povezane sa antitelima imunoglobulina E (IgE) i mastocitima a svi oni doprinose dugoročnoj upali. Naime, alergijski odgovor tipa I se aktivira IgE receptorom koji se nalazi na vanjskoj površini imunoloških ćelija. Prilikom ispitivanja, ćelija je testirana tretmanom od 2 mg/mL fermentisanog belog luka i rezultat je bio smanjenje inflamatornih enzima (β-heksosaminidaze i TNF-α). Ovo je sprečilo alergijski odgovor. U drugoj studiji, 50 μg / mL fermentisanog belog luka inhibiralo je ključne molekule za alergiju (prostaglandin E2, leukotrien B4 i ciklooksigenaza-2) i spriječilo signaliziranje (fosforilacija Syk, fosfolipaze A2 i 5-lipoksigenaze) koje je moglo dovesti do napada na ćeliju od strane ćelija imunog sistema nazvanih makrofagi. Miševi tretirani fermentisanim belim lukom takođe su imali smanjen alergijski odgovor vidljiv na njihovoj koži 10. Smanjenje oštećenja jetre Pacovi sa indukovanim oksidativnim oštećenjem jetre tretirani su fermentisanim belim lukom. Tretman fermentisanim belim lukom značajno je smanjio markere povreda (nivoi AST, ALT, ALP i LDH). Fermentisani beli luk je takođe povećao normalnu aktivnost i metabolizam jetre jer je luk povećao nivo molekula zvanog CYP2E1. Fermentisani beli luk je takođe smanjio masne naslage jetre i rebalansiro prečnike ćelija jetre do optimalne veličine.

11. Smanjenje gojaznosti

U studiji na pacovima, fermentisani beli luk je značajno smanjio telesnu težinu, debljinu stomaka i veličinu masnih ćelija (adipociti). Miševi su imali koristi od ukupnog smanjenja masnoće. Fermentisani beli luk je takođe snizio nivoe triglicerida i LDL (lošeg) holesterola i povećao nivo HDL (dobrog) holesterola.

12. Zaštita mozga od MSG-a

Verovatno ste čuli za začin MSG (mononatrijum glutamat) koji je pojačivač ukusa i nalazi se u mnogim začinima - npr. Vegeti. U ćelijama mozga pacova, MSG je oštetio Purkinjeove ćelije u mozgu (cerebelum i hipokampus). Mali mozak i hipokampus su vitalni delovi mozga, jer kontrolišu koordinaciju mišića i omogućavaju zadržavanje ljudske memorije. Kod pacova, ekstrakt fermentisanog belog luka je pomogao da se smanji oštećenje Purkinjeovih ćelija uzrokovano MSG-om.

13. Povećanje Libida

Fermentisani beli luk može povećati nivo testosterona kod muškaraca i žena, što ukazuje na to da bi to moglo biti od koristi za povećanje libida. Podizanja nivoa testosterona je veoma važno i kod žena jer osim libida utice i na povećanje energije i popravlja raspoloženje. Na primer struk kod muškarca veći od 94 santimetara siguran je pokazatelj manjka testosterona. Usled njegovog opadanja dolazi do ateroskleroze, rasta masnoća u krvi, porasta šećera i raznih drugih neželjenih posledica, koje dovodi do ozbiljnog ugrožavanja zdravlja.

Obnovljen:

Cena: 240,00 din