Nekretnine - Staroiriški put, Sremska Kamenica, Novi Sad