Nekretnine - Srpski Miletić, Sremska Kamenica, Novi Sad