Oglas za prodaju rashodovanog putničkog vozila

Lokacija: Novi Sad (Srbija, Novi Sad)
Marka: Fiat
Model: Ducato
Godina proizvodnje: 2005
Gorivo: Dizel
Kubikaža: 2800
Snaga: 94
Kilometraža: 163492
Maksimalna nosivost: 2800 kgkg
Broj vrata: 4 vrata
Broj sedišta: više od 6
Menjač: Manuelni 5 brzina
Registrovan do: 12.2017
Poreklo vozila: Domaće tablice

Dodatne informacije

Airbag, Centralno zaključavanje, ABS, Klima, Servo volan

Tekst oglasa

На основу Одлуке Управног одбора установе бр. 1582-2/2017-1 од 02.11.2017. године Установе за децу и омладину СОС Дечје село » Др Милорад Павловић« Сремска Каменица, дана, 11.01.2018. године  објављује

 

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРОДАЈУ РАСХОДОВАНОГ ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА

и то:

  1. Путничко возило Марке: ФИАТ ДУКАТО 2.8,  ИНВ. бр.0385/03, регистарских ознака: НС 145 -БХ, година производње: 2005. године; KW  Снага мотора -94; Радна запремина  у ццм3 – 2800; регистрован до 28.12.2017. године; број путничких места за седење -9; боја каросерије  - бела 

 

Путничко возило се продаје у виђеном стању без права на рекламацију. Заинтересована лица могу возило разгледати сваког радног дана почев од дана објављивања овог огласа до истека рока за достављање писмених понуда,  од 10,00 -12,00 часова.

 

Почетна вредност за путничко возило Марке: ФИАТ ДУКАТО 2.8износи  3100 еура.

 

Право учешћа на јавном позиву за прикупљање понуда имају сва правна и физичка лица која предају понуде у затвореним ковертама.

 

Рок за подношење понуда је осам дана од дана објављивања огласа.

 

Писмене понуде доставити у запечаћеној коверти на адресу:

 

Установа за децу и омладину СОС Дечје село » Др Милорад Павловић« Сремска Каменица,  Дечје село 1-13 и 2а и 2б  са назнаком “Понуда за продају путничког аутомобилаМарке: ФИАТ ДУКАТО 2.8  - Не отварати.

 

Понуда треба да садржи:

 

  • Опис возила из овог јавног позива;
  • понуђену цену изражену у еурима;
  • начин и рок плаћања цене;
  • тачан назив, адресу и број телефона понуђача (за физичка лица: име и презиме, адреса становања, матични број, односно број личне карте или пасоша; за правна лица: назив и седиште, матични број, ПИБ, име и презиме лица овлашћеног за потписивање уговора)

 

Отварање понуда ће  спровести Комисија  именована посебним решењем директора установе,  дана 22.01.2018. године са почетком у 09,30 часова.

Критеријум за продају возила  је највећа понуђена цена, изражена у еурима која не може бити мања од почетне цене.

Ако се достави више понуда са истоветном ценом, комисија ће наведеним понуђачима доставити коверте да предају нове понуде на лицу места.

Купац је дужан да понуђену цену уплати најкасније у року од 3 дана од дана закључења Уговора о купопродаји возила, и то:  понуђени износ у еурима -уплаћује у динарима   према средњем курсу Народне банке Србије, на дан уплате, на жиро рачун: 840 – 544667 – 92  код Управе за јавна плаћања, с позивом на број 811.

Порез на пренос апсолутних права и осталих трошкова продаје који проистекну из продаје сноси купац.

Учесници на јавном надметању су дужни да уз понуду  доставе доказ  о уплати депозита у износу од 10% од процењене вредности возила. У случају одустајања од понуде, понуђач губи право на повраћај депозита. 

 

Неблаговремене, непотпуне, нејасне и понуде у незапечаћеним ковертама неће се узети у разматрање. 

Продају возила  ће спровести Комисија одређена Решењем директора.

Установа задржава право да поништи поступак и одбије све понуде.

 

Контакт лице је: Дана Радуловић,

Број телефона:  063 646 310  у  периоду од 10 до 12 часова.

 

Objavljen:

Cena: 3.100,00 EUR