SPSS, AMOS - Anketa, istraživanje, statistika, tumačenje, isntrukcije, obuka, časovi

Lokacija: Barajevo (Srbija, Beograd)

Tekst oglasa

SPSS, AMOS - Anketa, istraživanje, statistika, tumačenje, isntrukcije, obuka, časovi

SPSS – obrada, analiza i tumačenje dobijenih rezultata

 

Izrada anketa i upitnika za potrebe istraživanja. Sprovođenje istraživanja. Unos i obrada podataka u SPSS-u i AMOS-u. Tumačenje podataka i pisanje statističkog i istraživačkog izveštaja. Izrada nacrta istraživanja.

 

Dajemo časove statistike i SPSSa studentima i srednjoškolcima. Od osnovnih do doktorskih studija u svim naučnim oblastima.

Individualni i grupni rad u statističkim softverima (SPSS, AMOS, Excel i dr.) ili kroz rešavanje zadataka na papiru.

Rad preko Skypa/Vibera/WhatsAppa i TeamViewera za studije u inostranstvu na engleskom i slovenskom jeziku.

 

Rešavamo statističke probleme u spss. Nudim sve statističke obrade podataka i interpretacije dobijenih rezultata, kao što su: Deskriptivna statistika, Grafičko prikazivanje statističkih rezultata, Analitička statistika, Testovi za ispitivanje razlika izmedju grupa, Tehnike za istraživanje veze između različitih obeležja, Faktorska analiza, Klaster analiza, Neparametarske tehnike, SEM.

Cena je povoljna (zavisi od ciljeva istraživanja, hipoteza, baze podataka, rokova, kompleksnosti analiza) i stvar je dogovora.

Ukoliko ste zainteresovani, mozete me kontaktirati na :

email: info@statistical.agency ili

Viber/WhatsApp/Imo: +387-63-997-996 ili

Skype ID: xyLeonardo

web stranice   Statistical.Agency

 

Analize – statistika, SPSS – analize u medicini, ekonomiji, psihologiji, sociologiji, defektologiji, radovi za sci. liste.

Dipl.ing.elektrotehnike, računarstva i informatike, asistent na statistici i trener za SPSS (Leonardo), i Magistrica nauka psihologije (Sandra)sa desetogodišnjim iskustvom u radu u različitim naučnim oblastima pruža uslugu statističke obrade podataka u statističkim softverima (SPSS, AMOS, Excel i dr.) za naučne i stručne radove (master, magistarski, doktorske disertacije).

 

Počev od metodologije i izrade matrice podataka do svih vrsta statističkih analiza (uključujući i multivarijatne analize) sa tumačenjem dobijenih rezultata.

 

Povoljno i brzo.

 

Nudim sve statističke obrade podataka i interpretacije dobijenih rezultata, kao što su:

•     Deskriptivna statistika

•     Grafičko prikazivanje statističkih rezultata (stubičasti dijagram, histogram, linijski dijagram i dijagram raspršenosti)

•     Analitička statistika (Testiranje statističkih hipoteza, One-Sample T-test, ...)

•     Testovi za ispitivanje razlika između grupa (T-test, ANOVA, ...)

•     Tehnike za istraživanje veze između različitih obeležja (korelacija, linearna regresija, višestruka regresija, ...)

•     Faktorska analiza, EFA, CFA, SEM

•     Klaster analiza

•     Neparametarske tehnike

Pored dobijenih rezultata u prilogu dostavljam i teorijski deo vezan za alat koji je korišćen prilikom analize, kao i neophodne savete za uspešnu prezentaciju.

Usluge nudimo za sve vrste radova: seminarski, završni radovi, diplomski, specijalistički, master radovi, magistarski, doktorski ili bilo kojih drugih naucno-istrazivačkih radova.

Posedujemo prilično znanje u pomenutoj oblasti.

Od programa koristimo SPSS Statistics v.21; AMOS v.21 i Excel.

 

Cena je povoljna (zavisi od ciljeva istraživanja, hipoteza, baze podataka, rokova, kompleksnosti analiza) i stvar je dogovora.

Vršimo unos, obradu i interpretaciju podataka za potrebe diplomskih, master i doktorskih radova u programu SPPS. Brzo i efikasno.

 

Ukoliko ste zainteresovani, možete nas kontaktirati na :

email: info@statistical.agency ili

Viber/WhatsApp/Imo: +387-63-997-996 ili

Skype ID: xyLeonardo

web stranice   Statistical.Agency

Obnovljen:

Cena: 30,00 EUR