Održavanje bazena - hemija za bazene

Lokacija: Novi Sad (Srbija, Novi Sad)

Tekst oglasa

Vodu u bazenu je neophodno kontrolisati i kondicionirati hemikalijama. Za vreme letnjih perioda, kao i usled intezivnijeg korišćenja bazena, treba povećati količinu hemikalija kako bi voda ostala čista i higijenski ispravna. pH vrednost pokazuje koncentraciju slobodnih vodonikovih jona i slobodno je možemo smatrati merom za kiselost (ispod 7,0) ili baznost (iznad 7,0). U bazenu je potrebno održavati pH vrednost između 7,2 i 7,8. Koristeći Pooltester, rezultati će pokazati kojim sredstvima treba kondicionirati vodu.

Od hemijskih sredstava za kondicioniranje vode koristimo:

Algicid: sredstvo protiv razvijanja algi.

  • ALGASTOP SUPER 1l: 800,00 din
  • ALGASTOP SUPER 5l: 3.000,00 din

pH Minus: sredstvo za snižavanje pH vrednosti.

  • PH minus 25lit PontAqua: 720.00,00
  • PH minus granulat 5kg Chemoform: 2.000,00

Hlorni granulat: sredstvo sa baktericidnim dejstvom, idealno za šok-hlor tretman; usporava rast algi.

  • CHLORGRANULAT 1kg: 1.270,00 din

Mini hlorne tablete (20 g): imaju dezinfekciono dejstvo i usporavaju rast algi.

  • CHLOR TABS 20g-ska tableta 1kg: 1.300,00 din

Maxi hlorne tablete (200 g): polako rastvarajuće hlorno jedinjenje. Tablete sadrže 90% hlora i služe za dezinfekciju i dugotrajno suzbijanje algi.

  • CHLOR TABS 200g-ska tableta 1kg: 1.300,00 din

Maxi kombi tablete (200 g): pored aktivnog hlora (95%), poseduje algicidno sredstvo i flokulante.

  • AQUAMULTI 200g-ska tableta 1kg: 1.450,00 din

Za proveru kvaliteta vode i kontrolu hemijskih komponenti preporučujemo:

  • Tester za bazen Pooltester dvokomorni Cl/pH sa tabletama: 1.450,00 din
Obnovljen:

Cena: nije navedena