Izrada Akta o proceni rizika i poslovi bezbednosti na radu - ZA POSLODAVCE

Lokacija: Novi Sad (Srbija, Novi Sad)

Tekst oglasa

Diplomirani inženjer zaštite na radu sa položenim stručnim ispitom iz bezbednosti na radu izrađuje Akt o proceni rizika kao i sva ostala dokumenta u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu za poslodavce koji prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu mogu da obavljaju sami poslove bezbednosti i zdravlja na radu u delatnostima zanatstva, trgovine na malo, ostalim uslužnim delatnostima, usluga smeštaja i ishrane, informisanja i komunikacija, finansijskim i osiguranja, poslovanja nekretninama, stručnim, naučnim, inovacionim, administrativnim i pomoćnim uslužnim delatnostima, obaveznog socijalnog osiguranja, obrazovanja, umetnosti, zabave i rekreacije, ako imaju do 20 zaposlenih.

Cena izrade Akta o proceni rizika:

  • Po radnom mestu = 1000 dinara (cena se ne računa po zaposlenom nego po nazivu radnog mesta iz ugovora o radu/sistematizacije radnih mesta)

Cena izrade ostale dokumentacije:

  • Paušalno = 2000 dinara

Periodična obnova dokumentacije:

  • Paušalno = 1500 dinara

 

Obnovljen:

Cena: 1.000,00 din