Biznis plan - izrada

Lokacija: Valjevo (Srbija, Valjevo)

Tekst oglasa

Izrada biznis planova i finansijski konsalting

Izrada biznis planova po metodologiji Svetske banke, Unido metodologiji, metodologiji Fonda za razvoj, kao i prema drugim specifičnim zahtevima.   
Kratkotočno, srednjoročno i dugoročno planiranje, sa obuhvatom svih finansisjkih pokazatelja, statičkom i dinamičkom ocenom ekonomske opravdanosti projekata, kao i potpunim sadržajem i formom u skladu sa zahtevima korisnika, za interne i eksterne potrebe.   
Kvalitetna, precizna i blagovremena izrada u skladu sa postavljenim rokovima i specifičnim zahtevima pojedinačnih delatnosti.

 

Finansijski konsalting, procena finansijskog položaja preduzeća, procena finansisjske strukture izvora finansiranja, izrada kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih planova prodaje, nabavke i novčanog toka i drugo.

Obnovljen:

Cena: 1,00 EUR

Ovaj oglas je istekao!